KODE IKLAN
Mario Puzo

Mario Puzo

Được biết đến: Writing
Sinh nhật: 1920-10-15
Nơi Sinh: New York City, New York, USA
Còn được Biết đến Như:

Danh Sách Phim Của Mario Puzo