KODE IKLAN
KODE IKLAN
KODE IKLAN
Sử Thi Về Ben-Hur 1959

Sử Thi Về Ben-Hur

HD 7.9 222 Phút
Trong một cuộc diễu binh chào mừng tân tổng trấn Valerius Gratus của vùng Judea, có một viên ngói từ mái nhà của Ben-Hur rớt xuống, trúng phải tổng trấn Gratus khiến ông bị ngã ngựa và bị thương nặng. Mặc dù Messala biết rằng đó là một tai nạn, nhưng vẫn kết án Ben-Hur phải làm nô lệ chèo thuyến chiến (galley) và giam tù bà mẹ cùng em gái Ben-Hur. Bằng việc trừng phạt người bạn và là một công dân danh tiếng, Messala hy vọng sẽ dọa được dân chúng Do Thái. Ben-Hur thề sẽ trả thù...

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim

HD

Thủ Lĩnh Nô Lệ

1960 Movie
HD

Ben-Hur

2016 Movie
HD

Rio Bravo

1959 Movie
HD

School Ties

1992 Movie
HD

Samson and Delilah

1949 Movie
HD

The Apartment

1960 Movie
HD

Doctor Zhivago

1965 Movie
HD

Benny & Joon

1993 Movie
HD

Patton

1970 Movie